Projekty

Návrhy a projekty

V rámci navrhování se nás můžete zeptat na cokoliv. Projektujeme jak předzahrádky, zahrady, části parků, tak i bylinné záhony, skalky, cesty, suché zídky, vyvýšené záhony. treláže, menší altánky a posezení. Pro každou plochu vybíráme vhodné jedince a prvky, které budou po stránce vzhledové, funkční a typologické co nejvhodnější.

Základem je první komunikace s klientem, po které si vymezíme jasné cíle a požadavky. Zakládáme na jedinečnosti a individualitě pro každou plochu zvláště. Následně provedeme průzkum aktuálního stavu, vyměření a vytyčení terénu, pro který navrhneme možnosti a základní rozdělení. Ve druhé konzultaci se pak konkrétně věnujeme již vybrané variantě pro kterou jste se rozhodli a zpracujeme podrobný návrh pro jednotlivé plochy a prvky.

Následně po vyhotovení projektů provádíme i samotnou realizaci zahrad a rostlin ve veřejných prostorech a v krajině.

Možností je i spolupráce a vytváření vhodných návrhů pro veřejné prostory a komplexní obecní pozemky.


1) část: součástí projektu jsou 2 - 3 půdorysné pohledy nebo náčrty; vymezení kompozice a pohledů v zahradě; rozdělení objektu podle funkce; doporučené využití ploch; ukázka prvků a typů záhonů

2) část: zaměření se na konkrétní vámi zvolený návrh; detaily drobných prvků; pohledy v objektu; jednoduchá vizualizace

3) část: vyhotovení textové a obrazové dokumentace; navržený sortiment rostlin a prvků; nacenění dílčích prací a realizace objektů.

Možností je vytvoření kvalitnější 3D vizualizace v profesionálních grafických programech na vaši žádost.


Orientační ceník projektu

do 150 m² : cca od 1 000 Kč do 7 500 Kč

do 250 m² : cca od 5 000 Kč do 12 500 Kč

do 500 m² : cca od 10 000 Kč do 17 500 Kč

do 1000 m² : cca od 15 000 Kč do 22 500 Kč

do 1500 m² : cca od 20 000 Kč do 27 500 Kč

do 2000 m² : cca od 25 000 Kč do 32 500 Kč

Cena je orientační a může se měnit podle náročnosti objektu a umístěných prvků.

Za kvalitnější 3D vizualizace v profesionálních programech je počítána samostatná sazba. Mohou být vytvářeny samostatně nebo jako přídavek k výše uvedenému ceníku.


Zahradní a krajinářské realizace

Ať už se jedná o návrh zpracovaný od nás nebo o od kohokoliv jiného z vás, rádi se ho ujmeme a následnou realizaci provedeme v co nejvhodnější podobě. Dbáme na správné a pečlivé provedení pracovních operací v co nejlepší kvalitě. Stejně tak se zaručujeme výběrem kvalitního rostlinného materiálu z vlastních výpěstků nebo od kvalitních dodavatelů. Po provedení veškeré realizace i nadále můžeme s klientem spolupracovat a nabízet služby údržby zeleně. Jedná se tak o krátkou rozvojovou péči, ale i trvalou kontrolu a údržbu v budoucnu.

Služby které nabízíme:

  • Realizace rodinných zahrad
  • Realizace menších částí parků či parkově upravených ploch
  • Realizace menších reprezentačních a veřejných prostorů
  • Realizace samostatných záhonů, skalek, cestiček, stromořadí a sadů
  • Pokládky travních koberců a výsev travnatých ploch
  • Výsadby a výsevy letniček, trvalek, dřevin
  • Hodnocení a tvorba závlahových systémů pro zeleň
  • Návrhy, kontrola a opatření pro přírodě blízké plochy

a další...

Realizace zahrad jsou naceněny podle ceníku za konkrétní provedené úkony. Ostatní nebo těžko ocenitelné práce jsou nahrazeny hodinovou taxou.