Galerie

Příklady návrhů a realizací


Skica, náčrt, rozložení prvků


Návrhy soukromých ploch a zahrad

Rodinný dům ve středomořském stylu s dominancí olivovníku


Zachovalé rodinné sídlo z 19. století s nově vytvořenou zahradou 


Rodinný dům s obsáhlou škálou prvků


Malá rodinná zahrada s inspirací prvků z antického starověku


Moderní malá zahrada určená k odpočinku


Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky


Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky 


Moderní malá zahrada určená k odpočinku 


Malý objekt s užitkovou a okrasnou zahradou


Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky 


Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky  


Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky   


Návrhy veřejných ploch a objektů

Venkovní bar pod platany a dřevěnou konstrukcí na popínavé rostliny - vícero variant 


Veřejně parkově upravená plocha před školou


Veřejně parkově upravená plocha před hřbitovem


Realistické  3D vizualizace zahrad

Kompletní rodinná zahrada s mnoha prvky    


Soubor obytných domů


Realizace soukromých ploch a zahrad

Realizace středomořské zahrady na jižní Moravě


Rekonstrukce (realizace) rodinné zahrady


Vytvoření klidového místa v soukromí pro odpočinekVýsadba předzahrádek domů na venkověVytvoření protierozního a okrasného svahu 

Realizace menších zahrad s prvky


Založení skalkových útvarů


Hodnocení a obnova systému zeleně


Popis krajiny s následným návrhem opatření